Övningar på trigonometriska kurvor

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^.
home

Börja gärna med att studera teoriavsnittet om Trigonometriska kurvor


bilder/sinus2.GIF
Bilden visar kurvan y = sin(x).
Ange kurvans period.

Välj alternativ
180°
360°
1
±1hjälp


Kurvan y = 3 sin(2x + 4) + 5
Ange kurvans amplitud.

Välj alternativ
2
3
4
5hjälp


bilder/sinus3.gif
Bilden visar en sinuskurva.
Bestäm kurvans amplitud A.

Välj alternativ
A = 1
A = 2
A = 1 ±1
0 < A < 2hjälp


Ange amplituden för
y = 5 - 3 sin(0.75x)

Välj alternativ
5
-3
3
0.75hjälp


bilder/sinuskurvor.GIF
Vilken av graferna a, b, c eller d är grafen till y = sin(x)?

Välj alternativ
a
b
c
dhjälp


bilder/sinuskurvor.GIF
Vilken av graferna a, b, c eller d visar kurvan y = cos(x) ?

Välj alternativ
a
b
c
dhjälp


bilder/sin2x.GIF
Bilden visar en sinuskurva. Bestäm kurvan

Välj alternativ
y = sin(x)
y = sin(2x)
y = sin(3x)
y = sin(4x)hjälp


bilder/sin2x+1.GIF
Bilden visar en sinuskurva. Bestäm kurvan

Välj alternativ
y = 1 sin(2x + 2)
y = 2 sin(2x) + 1
y = 2 sin(x + 2)
y = 2 sin(x) + 2hjälp


bilder/sin08x.GIF
Bilden visar en sinuskurva. Bestäm kurvan.

Välj alternativ
y = sin(0.6x) + 2
y = sin(0.8x) + 2
y = sin(1x) + 2
y = sin(1.25x) + 2hjälp


bilder/sinuskurvor2.GIF
Vilken av kurvorna a, b, c eller d är grafen till y = sin(2x) ?

Välj alternativ
a
b
c
dhjälp


bilder/sinus2.GIF
Bilden visar kurvan y = sin(x).
Hur kan man få kurvan y = sin(x + 60°)?

Välj alternativ
kurvan y=sin(x) flyttas 60° åt vänster
kurvan y=sin(x) flyttas 60° åt höger
kurvan y=sin(x) flyttas 60° uppåt
kurvan y=sin(x) flyttas 60° nedåthjälp


bilder/sinusx-2.GIF
Vilken är kurvan ovan?

Välj alternativ
y = sin(x) + 50°
y = sin(x) - 50°
y = sin(x + 50°)
y = sin(x - 50°)hjälp


bilder/sinusx-2.GIF
Bilden visar en sinuskurva.
Hur stor är kurvans period?

Välj alternativ
140°
180°
360°
460°hjälp


Kurvan y = sin(3x)
Ange kurvans period

Välj alternativ
90°
120°
180°
360°hjälp


Ange perioden för
y = 3 sin(0.75x)

Välj alternativ
120°
180°
360°
480°hjälp


Skriv om
3 sin(x) + 4 cos(x)
till ett sinus-uttryck.

Välj alternativ
5 sin(x+53°)
5 sin(x+37°)
5 sin(x-53°)
5 sin(x-37°)hjälp


bilder/sinus-enhetscirkel.GIF
Förenkla med hjälp av bilden 3 sin(x) + 3 cos(x)

Välj alternativ
6 sin(x + 45°)
9 sin(x + 45°)
18 sin(x + 45°)
81 sin(x + 45°)hjälp


Skriv som ett sinus-uttryck
5 sin(2x) - 12 cos(2x)

Välj alternativ
13 sin(2x + 23°)
13 sin(2x - 23°)
13 sin(2x + 67°)
13 sin(2x - 67°)hjälp

Skriv ditt namn för utskriften:


© olleh.se