Övningar på rotationsvolymer

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^.
home


bilder/kon-integral.GIF
Linjen y = x roterar kring x-axeln och bildar en kon med höjden x = 5 cm och radien r = 5 cm.
Hur stor volym har konen. Beräkna med integral.
(svara med 2 värdesiffror)

svar =
cm³

hjälp


bilder/stympadkon.GIF
Linjen y = 0.5x roterar kring x-axeln och bildar en stympad kon med höjden 4.0 cm .
Beräkna konens volym.

svar =
cm³

hjälp


bilder/rot-integral.GIF
Funktionen y = √x roterar kring x-axeln och bildar en rotationskropp.
Bestäm volymen på kroppen om längden x = 5 längdenheter.
(svara med 2 värdesiffror)

svar =
volymsenheter

hjälp


bilder/volymx2-4.GIF
Kurvan y = x2/4 får rotera kring y-axeln. Det bildas då en rotationsvolym som ser ut som en skål.
Beräkna skålens volym då höjden är 4 längdenheter.
(svara med 2 värdesiffror)

svar =
volymsenheter

hjälp


bilder/volym-cirkel.GIF
Kurvan y = √4-x² får rotera kring x-axeln. Då bildas ett klot.
Beräkna klotets volym.
(svara med 2 värdesiffror)

svar =
ve

hjälp


bilder/klotvolym.GIF
Ett klot med radien 2.0 cm flyter i vatten så att 1.0 cm av klotet sticker upp ovanför vattenytan.
Hur stor är den del av klotet som befinner sig under vatten?

svar =
cm²

hjälp

Skriv ditt namn för utskriften:


© olleh.se