Hjälp till Övningar på enhetsbyte


fråga 1

Tips:
1 l = 10 dl

Tillbaka
Lösning:
Bläddra neråt

2.5 l = 25 dl.
Tillbaka

fråga 2

Tips:
1 l = 100 cl

Tillbaka
Lösning:
Bläddra neråt

2.5 l = 250 cl.
Tillbaka

fråga 3

Tips:
1 m = 1000 mm

Tillbaka
Lösning:
Bläddra neråt

2.5 m = 2500 mm
Tillbaka

fråga 4

Tips:
1dm³ = 1 l

Tillbaka
Lösning:
Bläddra neråt

1 l = 10 dl
0.5 dm³ = 0.5 l = 5 dl
Tillbaka

fråga 5

Tips:
1 l = 1000 ml

Tillbaka
Lösning:
Bläddra neråt

200 ml = 0.2 l
Tillbaka

fråga 6

Tips:
1 l = 1 dm³

Tillbaka
Lösning:
Bläddra neråt

2300 dm³ = 2300 l
Tillbaka

fråga 7

Tips:
1 m² = 100 dm²

Tillbaka
Lösning:
Bläddra neråt

345 dm² = 3.45 m²
Tillbaka

fråga 8

Tips:
1 ar är en yta motsvarande 10m·10m

Tillbaka
Lösning:
Bläddra neråt

220 m² = 2.2 ar
Tillbaka

fråga 9

Tips:
1 ha = 10 000 m²

Tillbaka
Lösning:
Bläddra neråt

17 ha = 17 · 10 000 m² = 170 000 m²
Tillbaka

fråga 10

Tips:
1 g = 1000 mg

Tillbaka
Lösning:
Bläddra neråt

45 g = 45 000 mg
Tillbaka

fråga 11

Tips:
1 dm³ = 1000 cm³

Tillbaka
Lösning:
Bläddra neråt

305 cm³ = 0.305 dm³
1 dm³ = 1 liter
305 cm³ = 0.305 l
Tillbaka

fråga 12

Tips:
1 kg = 1000 g, 1 g = 1000 mg

Tillbaka
Lösning:
Bläddra neråt

38 mg = 0.038 g = 0.000 038 kg
Tillbaka

fråga 13

Tips:
3.03 m = 303 cm

Tillbaka
Lösning:
Bläddra neråt

0.2 dm = 2 cm
303 cm + 2 cm = 305 cm
Tillbaka

fråga 14

Tips:
3.500 m = 35.00 dm

Tillbaka
Lösning:
Bläddra neråt

35.00 dm + 0.35 dm = 35.35 dm
Tillbaka

fråga 15

Tips:
3.2 cm = 0.32 dm

Tillbaka
Lösning:
Bläddra neråt

0.32 dm + 3.05 dm = 3.37 dm = 33.7 cm
Tillbaka

fråga 16

Tips:
23 cl = 230 ml

Tillbaka
Lösning:
Bläddra neråt

230 ml + 205 ml = 435 ml
Tillbaka

fråga 17

Tips:
1 dl = 0.1 liter

Tillbaka
Lösning:
Bläddra neråt

 4.1
+0.432
4.532
4.1 liter har 1 decimal.
0.432 liter har 3 decimaler.
Svara med minsta antalet decimaler.
Svar = 4.5 liter
Tillbaka

fråga 18

Tips:
Gör om allt till dl.

Tillbaka
Lösning:
Bläddra neråt

2.3 dm³ = 2.3 l = 23 dl
4.2 dl = 4.2 dl
0.4 l = 4 dl

Addera.
 23
4.2
+ 4
31.2
Svara med minsta antalet decimaler.
Svar = 31 dl
Tillbaka

fråga 19

Tips:
1 m² = 100 dm²

Tillbaka
Lösning:
Bläddra neråt

0.25 m² = 25 dm²
3.05 dm² = 3.05 dm²
 25
+ 3.05
28.05
Svara med minsta antalet decimaler.
Svar = 28 dm²
Tillbaka

fråga 20

Tips:
Gör om måtten till cm.

Tillbaka
Lösning:
Bläddra neråt

5.0 dm = 50 cm
5.0 cm = 5.0 cm

Arean = längd · bredd
Arean = 50 cm · 5.0 cm = 250 cm²
Svara med 2 värdesiffror.
Tillbaka

fråga 21

Tips:
1 min = 60 s

Tillbaka
Lösning:
Bläddra neråt

2 min = 2 · 60 s = 120 s
0.5 min = 1/2 min = 30 s

2.5 min = 120s + 30 s = 150 s
eller
2 min 30 s
Tillbaka

fråga 22

Tips:
1 timme = 60 minuter.

Tillbaka
Lösning:
Bläddra neråt

1/4 timme är 1/4 av 60 min = 15 min.
Tillbaka

fråga 23

Tips:
Räkna om tiden till sekunder.

Tillbaka
Lösning:
Bläddra neråt

8 min = 8 · 60 s = 480 s
tiden blir då
480 s + 20 s = 500 s

Hastighet mäts i m/s så dela sträckan 1000 m med tiden 500 s
hastigheten = 1000 m / 500 s = 2 m/s
Tillbaka

fråga 24

Tips:
Hur många påsar behövs för 1 kg te?

Tillbaka
Lösning:
Bläddra neråt

1 kg kräver 8 påsar
125g · 8 = 1000 g = 1kg. Till 20 kg behövs 20 gånger fler.
8 · 20 = 160 st
Tillbaka

fråga 25

Tips:
Gör om 2.00 l till ml.

Tillbaka
Lösning:
Bläddra neråt

2.00 l = 2000 ml

För att få fram antalet flaskor ska man dividera hela volymen med volymen per flaska.
Antalet = 2000 ml / 5 ml per flaska = 400 flaskor
Tillbaka

fråga 26

Tips:
1 burk svarar mot 3.0 dm³, 2 burkar svarar mot 2·3.0 dm³

Tillbaka
Lösning:
Bläddra neråt

250 burkar blir
250 burkar · 3.0 dm³ per burk = 250 · 3.0 dm³ = 750 dm³ = 750 liter.
750 l = 7.5 hl
Tillbaka

fråga 27

Tips:
Hur många dm³ behövs?

Tillbaka
Lösning:
Bläddra neråt

Räkna om måtten till dm.
8.0 m = 80 dm
4.0 m = 40 dm
0.050 cm = 0.0050 dm
Volymen blir längd·bredd·tjocklek
V = 80dm · 40dm · 0.0050dm = 16 dm³ = 16 liter.
Tillbaka