27 Övningar på enhetsbyte

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^. Skriv decimaltecken med punkt (.)
home

Börja gärna med att studera teoriavsnittet om Enhetsbyten


Skriv 2.5 l som dl.

Välj alternativ
0.25 dl
2.5 dl
25 dl
250 dlhjälp


Skriv 2.5 l som cl.

Välj alternativ
0.25 cl
2.5 cl
25 cl
250 clhjälp


Skriv 2.5 m som mm.

Välj alternativ
0.25 mm
25 mm
2 500 mm
25 000mmhjälp


Skriv 0.5 dm³ som dl

välj alternativ
0.5 dl
5.0 dl
50 dl
500 dlhjälp


Skriv 200 ml som liter.

Välj alternativ
2000 l
20 l
2 l
0.2 lhjälp


Skriv 2300 l som dm³

Välj alternativ
2300 dm³
230 dm³
23 dm³
2.3 dm³hjälp


Skriv 345 dm² som m²

Välj alternativ
345 m²
34.5 m²
3.45 m²
0.345 m²hjälp


Skriv 220 m² som ar

Välj alternativ
220 ar
22 ar
2.2 ar
0.22 arhjälp


En bondes ägor är på 17 ha.
Hur många kvadratmeter är det?

Välj alternativ
1700 m²
17 000 m²
170 000 m²
1 700 000 m²hjälp


Skriv 45 g som mg.

Välj alternativ
450 mg
4 500 mg
45 000 mg
450 000 mghjälp


Skriv 305 cm³ som liter.

Välj alternativ
305 l
30.5 l
3.05 l
0.305 lhjälp


Skriv 38 mg som kg

Välj alternativ
380 kg
0.38 kg
0.038 kg
0.000038 kghjälp


Beräkna 3.03 m + 0.2 dm

Välj alternativ
35 cm
305 cm
3005 cm
3050 cmhjälp


Addera 3.500 m till 0.35 dm

Välj alternativ
3.85 m
35.35 dm
3.85 dm
0.7 dmhjälp


Beräkna 3.2 cm + 3.05 dm.

Välj alternativ
3.505 dm
6.25 dm
33.7 cm
33.07 cmhjälp


Beräkna 23 cl + 205 ml.

Välj alternativ
22.8 cl
435 ml
25.5 cl
250.5 mlhjälp


Beräkna 4.1 liter + 4.32 dl.
Svara med korrekt antal decimaler.

Välj alternativ
4.532 liter
4.53 liter
4.5 liter
5 literhjälp


Beräkna summan av 2.3 dm³, 4.2 dl och 0.4 l

Välj alternativ
6.9 dl
27.6 dl
31 dl
69 dlhjälp


Beräkna 0.25 m² + 3.05 dm²

Välj alternativ
3.3 dm²
5.6 dm²
28 dm²
56 m²hjälp


Hur stor arean har en rektangel som har längden 5.0 dm och bredden 5.0 cm?

Välj alternativ
25 cm²
250 cm²
0.25 dm²
5.5 dm²hjälp


Hur lång tid är 2,5 minuter?

Välj alternativ
170 s
250 s
2 min 50 s
2 min 30 shjälp


Hur lång tid är 1/4 timme?

välj alternativ
250 s
1000 s
15 min
25 minhjälp


En simmare simmar 1000 m på 8 min 20 s.
Hur stor är simmarens medelhastighet?

Välj alternativ
122 m/min
2 m/s
1.22 km/h
6 km/hhjälp


Lisa ska förpacka 20 kg te i påsar som rymmer 125 g vardera.
Hur många påsar går det åt?

Välj alternativ
8 st
16 st
80 st
160 sthjälp


Laban har 2.00 l parfym som ska hällas upp i flaskor som rymmer 5 ml.
Hur många flaskor går det åt?

Välj alternativ
200 flaskor
400 flaskor
500 flaskor
800 flaskorhjälp


Torborg har 250 burkar som rymmer 3.0 dm³ målarfärg vardera.
Hur mycket målarfärg har Torborg?

Välj alternativ
75 hl färg
7.5 hl färg
75 l färg
7.5 l färghjälp


Torborg ska måla en vägg som är 8.0 m lång och 4.0 m hög. Färgen blir 0.050 cm tjock då den målats ut på väggen.
Hur många liter färg går det åt till en strykning?

Välj alternativ
0.16 l
1.6 l
16 l
160 lhjälp

Skriv ditt namn för utskriften:


© olleh.se