Övningar på Mer Integraler

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^.
home


bilder/integral-2x-x2.GIF
Beräkna arean mellan kurvorna f(x) = 2x och g(x) = x²
(svara med 3 värdesiffror)

svar =


hjälp


bilder/integral-sin-cos.GIF
Beräkna arean av det färgade området mellan kurvan y = sin(x) och y = cos(x).
(svara med 2 värdesiffror)

svar =
areaenheter

hjälp


bilder/integral0-3.GIF
Beräkna arean av det gröna området mellan kurvan y = 4x - x² och y = x

svar =
areaenheter

hjälp


bilder/integral03.GIF
Beräkna integralen av f(x) = x² - 3 mellan x = 0 och x = 3.

svar =


hjälp


bilder/integral4-x2.GIF
Beräkna arean av det slutna området mellan kurvan y = 4 och kurvan y = x²
(svara i bråkform)

svar =


hjälp


Beräkna
π
∫ 2·sin(x)·cos(x) dx
0

svar =


hjälp


Beräkna integralen
π/2
∫ 3·sin²(x)·cos(x) dx
0

svar =


hjälp


bilder/integral1-x.GIF
Beräkna integralen
e
∫ 1/x dx
1

svar =


hjälp


Beräkna integralen
e
1/(x + 5) dx
1
(svara med 2 värdesiffror)

svar =


hjälp


Beräkna integralen
π/3
1/cos(x) · sin(x) dx
0
(svara med 2 värdesiffror)

svar =


hjälp

Skriv ditt namn för utskriften:


© olleh.se