Övningar på Räta linjer

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^.
home

Börja gärna med att studera teoriavsnittet om Räta linjer


En rät linje anges med ekvationen y = 2x + 3
Ange k.

k =

hjälp


Var skär linjen
y = 2x + 3
y-axeln? Svara med en punkt på formen (a, b).

kurvan skär y i punkten

hjälp


Vilket m-värde har linjen y = 4 - 2x?

m =

hjälp


Vilket värde har y där kurvan
y = 5x - 6
korsar y-axeln?

y =

hjälp


Bestäm k och m för den räta linjen y = 3x -5.

k =
m =

hjälp


En linje har definierats genom
y = x + 6
Var någonstans skär linjen x-axeln?

För x =

hjälp


En linje har definierats genom
y = 2x - 6
Var någonstans skär linjen x-axeln?

För x =

hjälp


En linje har definierats på allmän form genom
2x + y + 6 = 0
Var någonstans skär linjen y-axeln?

För y =

hjälp


En linje har definierats på allmän form genom
2x + y + 6 = 0
Bestäm linjens k-värde?

k =

hjälp


En linje har definierats på allmän form genom
3y - 2x + 6 = 0
Bestäm linjens k-värde (svara i bråkform) ?

k =

hjälp


En linje har definierats på allmän form genom
3x - 2y + 6 = 0
Bestäm linjens k-värde?

k =

hjälp


En rät linjes ekvation ser ut så här:
6x - 4y = 12
Bestäm linjens ekvation på k-form.
(skriv y =...)

ekvationen är

hjälp


En rät linjes ekvation ser ut så här:
16 + 4y = 12x
Bestäm linjens ekvation på k-form.
(skriv y =...)

ekvationen är

hjälp


En rät linjes ekvation ser ut så här:
y = 2x - 3
Ligger punkten (2, 1) på linjen?

Välj alternativ.
ja
nejhjälp


En rät linjes ekvation ser ut så här:
y = 3x + 2
Ligger punkten (4, 13) på linjen?

Välj alternativ.
ja
nejhjälp


En rät linjes ekvation ser ut så här:
4y - 3x = 2
Ligger punkten (6, 5) på linjen?

Välj alternativ.
ja
nejhjälp


linje1
Bestäm linjens ekvation.

svara med hela ekvationen (y =....)


hjälp


linje2
Bestäm linjens ekvation.

svara med hela ekvationen (y =....)


hjälp


linje3
Bestäm linjens ekvation.

svara med hela ekvationen (y =....)


hjälp


linje4.JPG
Bestäm linjens ekvation.

svara med hela ekvationen (y =....)


hjälp


ratlinje.GIF
Bestäm linjens ekvation.

svara med hela ekvationen (y =....)


hjälp

Skriv ditt namn för utskriften:


© olleh.se