Övningar på Mer diffekvationer

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^.
home

Börja gärna med att studera teoriavsnittet om Diffekvationer


Vilken är den karakteristiska ekvationen för diffekvationen
y'' + 3y' + 6y = 0?

Välj alternativ
k² + 3k + 6 = 0
1 + 3k + 6k² = 0
2k + 3k + 6k = 0
k² - 3k - 6 = 0hjälp


Bestäm den karakteristiska ekvationen för diffekvationen
y'' - 3y' = x

Välj alternativ
k² - 3k = 0
k² - 3 = 0
k² - 3k = x
k² - 3k= xhjälp


Bestäm karakteristiska ekvationen till
2y'' - y = 0

Välj alternativ
k² - 2 = 0
k² - 1/2 = 0
2k - 1 = 0
2k² - k = 0hjälp


Lös diffekvationen
y'' + 5y' + 6y = 0

Välj alternativ
y = C·e2x + D·e3x
y = C·e2x + D·e-3x
y = C·e-2x + D·e3x
y = C·e-2x + D·e-3xhjälp


Lös diffekvationen
y'' - 4y = 0

Välj alternativ
y = C·e-2x + D·e2x
y = C·e-2x + D·e-2x
y = C·e4x + D
y = C·e-4x + Dhjälp


Lös diffekvationen
y'' - 4y' = 0

Välj alternativ
y = C·e2x + D·e-2x
y = C·e-2x + D·e-2x
y = C·e4x + D
y = C·e-4x + Dhjälp


Lös diffekvationen
y'' + 4y' +4y = 0

Välj alternativ
y = C·e-2x + D·e2x
y = C·e-2x + D·e-2x
y = C·e-2x + D·x·e-2x
y = C·e-2x + D·x·e2xhjälp


Lös diffekvationen
y'' - 6y' + 9y = 0

Välj alternativ
y = C·e3x + D·e-3x
y = C·e3x + D·e3x
y = (C + Dx)·e-3x
y = (C + Dx)·e3xhjälp


Lös diffekvationen
y'' + 4y = 0

Välj alternativ
y = C·cos(2x) + D·sin(2x)
y = C·cos(2x) + D·sin(-2x)
y = C·e2x + D·e2x
y = (C + Dx)·ei2xhjälp


Lös diffekvationen
y'' + 2y' + 5y =0

Välj alternativ
y = e-x(C·cos(2x) + D·sin(2x) )
y = ex(C·cos(2x) + D·sin(2x) )
y = e2x(C·cos(x) + D·sin(x) )
y = e-2x(C·cos(x) + D·sin(x) )hjälp


Lös diffekvationen
y'' - 2y' + 2y = 0

Välj alternativ
y = e-x(C·cos(x) + D·sin(x) )
y = e-x(C·cos(x) - D·sin(x) )
y = ex(C·cos(x) + D·sin(x) )
y = ex(C·cos(x) - D·sin(x) )hjälp


Bestäm partikulärlösningen till diffekvationen
y'' + 2y' + 2y = x²

Välj alternativ
yp = x²
yp = x² - 1x
yp = 0.5x² - 1x + 1
yp = 0.5x² - 1x + 0.5hjälp


Bestäm partikulärlösningen till diffekvationen
y'' + 2y' + 5y = sin(x)

Välj alternativ
yp = 0.1·sin(x) - 0.2·cos(x)
yp = 0.1·sin(x) + 0.2·cos(x)
yp = 0.2·sin(x) - 0.1·cos(x)
yp = 0.2·sin(x) + 0.1·cos(x)hjälp


Bestäm partikulärlösningen till diffekvationen
y'' + y = e2x

Välj alternativ
y = 1·e2x
y = 0.1·e2x
y = 0.2·e2x
y = 0.4·e2xhjälp


Bestäm lösningen till diffekvationen
y'' - 4y = 0
sådan att y(0) = 1 och y'(0) = 0

Välj alternativ
y = 1·e2x - 4·e-2x
y = 0.5·e2x + 0.5·e-2x
y = 0.5·e2x - 0.5·e-2x
y = 4·e2x + 1·e-2xhjälp


Bestäm lösningen till diffekvationen
y'' - y = x
sådan att y(0) = 1 och y'(0) = 1

Välj alternativ
y = 1,5·ex - 0.5·e-x + x
y = 1,5·ex + 0.5·e-x - x
y = 0,5·ex - 1.5·e-x - x
y = 1,5·ex - 0.5·e-x - xhjälp

Skriv ditt namn för utskriften:


© olleh.se