Övningar i relativitetsteori

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^.
home

Börja gärna med att studera teoriavsnittet om Relativitetsteori


En elektron rör sig med 90% av ljusets hastighet.
Hur många gånger större är dess relativistiska massa?

Massan =
(svara med 2 värdesiffror)

hjälp


En partikel rör sig med 95% av ljushastigheten.
Hur många gånger långsammare ser tiden ut att gå för partikeln.

tiden går
långsammare (svara med 2 värdesiffror)

hjälp


Ett föremål som är 1.0 m långt i rörelseriktningen när föremålet står stilla, rör sig med hastigheten 2·108m/s.
Hur långt ser föremålet ut att vara för en stillastående observatör?

Längden =
m

hjälp


En elektron accelereras av en spänning U = 20 000V.

a) Hur stor rörelseenergi får elektronen?
b) Hur stor hastighet får elektronen?

Rörelseenergin =
f J
Hastigheten =
Mm/s (svara med 2 värdesiffror)

hjälp


Ett reaktor i ett kärnkraftverk producerar en årlig elektrisk energimängd på 5000GWh.
Hur stor massa motsvarar detta?
Läs mer

Massan =
kg

hjälp


En elektron accelereras från vila till 50% av ljushastigheten.
Hur stor accelerationsspänning krävs?

Spänningen =
V (svara med 2 värdesiffror)

hjälp

Skriv ditt namn för utskriften:


© olleh.se