Uppgifter i tangenter

För att webbsidan ska kunna avgöra om svaret är rätt:
Skriv upphöjt till med ^.
home

Använd gärna kalkylatorn. Tryck på knappen ovan.
Studera gärna teoriavsnittet om tangenter


Bestäm derivatans värde för x = då f(x) = x2 - 2x

derivatans värde =


hjälp


bilder/x2-kurva.jpg
Bilden visar kurvan f(x) = x2 - 2.
Bestäm lutningen på tangenten till kurvan i punkten x = 1.

tangentens lutning =


hjälp


bilder/x2-kurva.jpg
Bilden visar kurvan f(x) = x2 - 2.
Bestäm lutningen på tangenten till kurvan i punkten x = -1.

tangentens lutning =


hjälp


Bestäm ekvationen för tangenten till kurvan
f (x) = x2 - 4x i den punkt vars x-koordinat är 3.
(Rita gärna kurvans graf i Kalkylatorn)

Tangentens ekvation (skriv y=...)


hjälp


Bestäm ekvationen för tangenten till kurvan
f (x) = x2 - 6x i den punkt vars x-koordinat är 2.
(Rita gärna kurvans graf i Kalkylatorn)

Tangentens ekvation (skriv y=...)


hjälp


Funktionen är f(x) = 4x - x2.
Bestäm ekvationen för den tangent till kurvan som har lutningen k = 2.
(skriv i svaret hela ekvationen y=....)

Tangentens ekvation


hjälp


Bestäm ekvationen till tangenten till kurvan
f(x) = x3 - 4x i den punkt där derivatan är negativ och f(x) = 0. (svara med y=. . . .)

tangentens ekvation är


hjälp


Bestäm ekvationen till tangenten till kurvan
f(x) = x3 - 4x i den punkt på kurvan där lutningen = -1. (svara med y=. . . .)

översta tangentens ekvation är

understa tangentens ekvation är


hjälp


Bestäm ekvationer för tangenterna till kurvan y = x² som går genom punkten (3, 5).

ena ekvationen

andra ekvationen


hjälp

Skriv ditt namn för utskriften:


© olleh.se