Innehåll Fysik B
home
Kursinnehåll
filmer på YouTube
Rörelsemängd
Rörelser
Centralrörelser
Harmonisk svängning
Vågor
Ljus
Elektriska fält
Elektriska kretsar
Magnetism
Induktion
Ljus och partiklar
Relativitetsteori
Atomfysik
Kärnfysik
Flervalsfrågor
Test på Fysik B
Animeringar