Innehåll Matematik C
home
Kursinnehåll
Filmer på YouTube
Algebra C
kvadreringsregler
Test på kvadreringsregler
Talföljder och serier
Förändringskvoter
Öva derivering
Derivator
Tangenter till kurvor
Max- och min- problem
Största/minsta värde i intervall
Funktioner
Logaritmer
Ekvationer
Hela MaC
Blandade övningar
Animeringar