Innehåll Matematik B
home
Kursinnehåll
Filmer på YouTube
algebra
funktioner
sannolikheter
test på sannolikheter
räta linjer
räta linjer del 2
räta linjer +
ekvationssystem
additionsmetoden substitutionsmetod
olikheter
kvadreringsregler
test på kvadreringsregler
andragradskurvor.
andragradsekv.
geometri
Pythagoras
statistik
Animeringar